Перелiк публiкацiй

Змінилась вартість подарунків, які можуть отримувати посадові особи ДП «МТП «Южний»
Дата публікації: 12.07.2019
Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) та п. 5.6 Антикорупційної програми «ДП МТП «Южний» посадові особи підприємства можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність. Якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової (частина перша статті 1 Закону).

Слід відзначити, що з 1 липня 2019 року прожитковий мінімум для працездатних осіб змінився і наразі становить 2007 гривень (ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»).

Відтак, посадові особи підприємства можуть одноразово приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, якщо їх вартість не перевищує 2007 гривень, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року не перевищує 3842 гривень.

Обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:
1) даруються близькими особами (тобто від осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, у т.ч. осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – незалежно від зазначених умов – чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням);
2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

В той же час, посадовим особам підприємства забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:
1) у зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями;
2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи. При цьому не має значення сам характер підпорядкування: безпосередній чи опосередкований.
Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення
Дата публікації: 19.12.2018
Звіт - посилання
Таблиця - посилання
Iнформуємо щодо зміни вартості «дозволених» подарунків, які можуть отримувати посадові особи на ДП «МТП «ЮЖНИЙ»
Дата публікації: 17.07.2018
Згідно із положеннями частини другої статті 23 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) посадові особи підприємства можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки. Аналогічна за змістом норма закріплена в п. 5.6 Антикорупційної програми ДП «МТП «Южний».

З огляду на це, звертаємо увагу посадових осіб ДП «МТП «Южний», що прожитковий мінімум для працездатних осіб змінився і з 01.07.2018р. відповідно до положень ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018рік становить 1841 гривню.

Тобто, зазначені особи можуть одноразово приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, якщо їх вартість не перевищує 1841 гривню, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року не перевищує 3682 гривень.

Однак, абзац 2 частини другої ст. 23 ЗУ «Про запобігання корупції» передбачає, що зазначені обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

1) даруються близькими особами;
2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

При цьому, згідно частині першої ст. 23 ЗУ «Про запобігання корупції», посадовим особам ДП «МТП «Южний» забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:

1) у зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями;
2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

Звертаємо увагу, Антикорупційною програмою, яка затверджена наказом Директора №1958 від 28.12.2017р. передбачено порядок поводження з подарунками та майном, що може бути неправомірною вигодою, отриманими (виявленими) працівниками порту а також алгоритм дій посадових осіб підприємства у разі отримання ними пропозиції щодо подарунка або неправомірної вигоди, виявлення чи отримання подарунка або майна, що може бути неправомірною вигодою.

Крім того, вказана Антикорупційна програма закріплює порядок передачі подарунків, одержаних як подарунки ДП «МТП «Южний» та процедуру зберігання і передачі уповноваженим органам подарунків, одержаних посадовими особами підприємства та майна, що може бути неправомірною вигодою.

Довідково. Подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової (частина перша статті 1 Закону).
Iнформацiя про подання електронної декларацiї
Дата публікації: 1.09.2017
Актуально - посилання
Важливо. Строк подання декларацій продовжено до 01 травня 2017 року
Дата публікації: 1.09.2017
Важливо. Строк подання декларацій продовжено до 01 травня 2017 року - посилання