ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ
ПОРТ ЮЖНИЙ
  Програма розвитку
Стратегічний план розвитку на період до 2022 року та Інвестиційний план на 2018-2022 роки державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» затверджено 16 листопада 2017 року Наказом № 363 Міністерства інфраструктури України.

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

Мета розробки стратегічного плану

Стратегічний план розвитку державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» на період до 2022 року розроблено з метою проведення узгодженої інвестиційної політики, дотримання виконання програмних, стратегічних та фінансових документів, затверджених наказами Міністерства інфраструктури України та актами Кабінету Міністрів України.

Реалізація стратегічного плану розвитку ДП «МТП «Южний» на період до 2022 року забезпечить:
- збільшення обсягів перевалки вантажів;
- збільшення конкурентних переваг в обробці навалювальних вантажів;
- необхідну диференціацію послуг в умовах конкурентної боротьби за вантажопотоки;
- надійність роботи перевантажувального устаткування;
- підтримання умов безпеки та охорони праці на належному рівні.

Місія та цінності ДП «МТП «Южний»

Місія ДП «МТП «Южний» полягає у забезпеченні умов безпечної і безперешкодної обробки великотоннажних суден, нарощуванні обсягів та інтенсивності перевантажувальних робіт шляхом досягнення високого рівня технологічного і технічного оснащення відповідно до сучасних вимог міжнародної транспортної системи, наданні клієнтам максимального комплексу якісних послуг та задоволенні економічних і соціальних вимог трудового колективу і держави.

Спираючись на 38-річний досвід ДП «МТП «Южний» у створенні масштабних інфраструктурних проектів, колектив підприємства впроваджує сучасні та інноваційні технології з перевантаження вантажів, які відповідають вимогам споживачів.

Наші цінності:

1) професіоналізм – бути професіоналами в усьому, що робимо: формувати середовище, у якому люди можуть проявити свої здібності; постійно вдосконалювати свої знання та навички; встановлювати  високі стандарти роботи та дотримуватися їх; впроваджувати  чіткі вимоги виконавчої дисципліни; прагнути досягати визначних результатів при оптимальному використанні ресурсів;

2) орієнтація на клієнтів – щодня сприяти створенню найкращих умов для наших клієнтів спільно з ними, пропонуючи ефективні  шляхи задоволення їхніх потреб: бути відкритими для наших клієнтів; бути уважними до потреб наших клієнтів, здатними їх передбачати та враховувати; бути готовими до змін заради задоволення потреб наших клієнтів; щодня прагнути до вдосконалення своїх процесів в інтересах наших клієнтів;

3) життя, здоров’я, екологія – найбільша цінність – людське життя: створювати безпечні умови праці; відчувати відповідальність за життя та здоров’я своє та тих, хто працює поряд з нами; прагнути здійснювати виробничі процеси з мінімальним впливом на довкілля – це наша відповідальність перед майбутнім поколінням; дбайливо використовувати природні ресурси;

4) лідерство – щоденно демонструвати лідерство незалежно від професії і посади, що обіймаємо: ставити перед собою амбітні цілі і досягати їх; проявляти ініціативу; приймати рішення і самостійно діяти у складних ситуаціях, брати на себе відповідальність за прийняті рішення;

5) командна робота – бути єдиною командою, розділяти спільні цілі і діяти в інтересах порту в цілому: для ефективної роботи потрібна злагоджена діяльність  всієї команди та персональна відповідальність кожного за спільний результат; бути відкритим до співробітництва, допомагати колегам і підтримувати одне одного; прагнути підтримувати партнерську позицію при спілкуванні, з повагою ставитися до особистості іншої людини; бути уважними до точок зору оточуючих і відкритими до зворотного зв’язку від них.

Стратегічні напрями та цілі

Стратегічним напрямом діяльності ДП «МТП «Южний» є інтенсивний розвиток на територіях, що знаходяться у постійному користуванні підприємства, зокрема, будівництво нових виробничих потужностей як за рахунок власних коштів, так і з можливістю залучення коштів інвесторів.

Місія та стратегічний напрямок розвитку ДП «МТП «Южний» транслюються в дві ключові стратегічні цілі, для досягнення яких розроблені відповідні завдання:

1. Довести обсяг вантажопереробки у 2030 році до 34,0 млн т.:
- будівництво комплексу універсальних складів підлогового зберігання;
- будівництво спеціалізованого перевантажувального комплексу навалювальних вантажів;
- реконструкція та модернізація вугільно-рудного комплексу;
- передача цілісного майнового комплексу «Термінал з переробки мінерально-будівельних вантажів на причалі №38» у довгострокову оренду.
2. Забезпечити стійку конкурентну перевагу в обробці великотоннажних суден:
- заміна застарілого перевантажувального обладнання;
- покращення внутрішньої логістики (реконструкція станції «Берегова»).

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

Інвестиційний план ДП «МТП «Южний» на 2018-2022 роки сформовано на основі Стратегічного плану розвитку ДП «МТП «Южний» на період до 2022 року, а також аналізу технічного стану виробничих об’єктів та основних засобів.

Інвестиційним планом ДП «МТП «Южний» на 2018-2022 роки передбачена реалізація декількох масштабних інвестиційних проектів, а саме:
- будівництво комплексу універсальних складів підлогового зберігання;
- будівництво спеціалізованого перевантажувального комплексу експортно-імпортних навалювальних вантажів;
- будівництво установки резервного електропостачання;
- розвиток колійного господарства;
- придбання перевантажувальної техніки.

Необхідність реалізації цих проектів зумовлена потребою зміцнення та розвитку конкурентних переваг серед українських портів і приватних операторів, а також з метою зайняття лідируючих позицій підприємства у міжнародному сегменті ринку транспортних послуг. Після реалізації вищенаведених проектів розвитку, ДП «МТП «Южний» буде спроможне забезпечити переробку існуючих та залучених вантажопотоків.
Стратегічний план ДП МТП Южний до 2022 року (завантажити)
Дата публікації: 11.12.2017
№363 від 16.11.2017 (завантажити)
Дата публікації: 11.12.2017
Інвестиційний план ДП МТП Южний на 2018-2022 роки (завантажити)
Дата публікації: 11.12.2017
Презентація Стратегічний план ДП МТП Южний до 2022 року (завантажити)
Дата публікації: 11.12.2017