ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ
ПОРТ ЮЖНИЙ
  Програма розвитку
СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

Стратегічний план розвитку державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» на середньостроковий період до 2019 року затверджено 17 червня 2015 року Наказом № 218 Міністерства інфраструктури України.

Мета розробки стратегічного плану

Стратегічний план розроблено з метою проведення узгодженої інвестиційної політики, дотримання виконання програмних, стратегічних та фінансових документів, затверджених наказами Міністерства інфраструктури України та актами Кабінету Міністрів України. Стратегічний план направлений на:
- Розвиток ДП «МТП «Южний» як стратегічно важливого для України державного підприємства
- Підвищення прибутковості підприємства, створення умов для успішного вирішення соціально-економічних завдань, покращення соціальних умов працівників
- Забезпечення можливості обробки великотоннажного транспортного флоту дедвейтом більше 200 тис. т безпосередньо у причалів, що дасть змогу Україні як морській державі зайняти лідируючи міжнародні позиції у Чорноморському басейні
- Збільшення виробничих потужностей підприємства
- Досягнення високого рівня технологічного і технічного оснащення відповідно сучасним вимогам міжнародної транспортної системи та надання клієнтам максимального комплексу послуг
- Забезпечення переробки зростаючих обсягів вантажів та залучення нових, у тому числі транзитних
- Залучення інвестицій для реалізації перспективних проектів
- Підвищення ефективності роботи підприємства з дотриманням міжнародних вимог з якості, охороні навколишнього середовища
- Оновлення виробничих потужностей відповідно до сучасних та перспективних потреб розвитку вантажопотоків
- Підвищення ефективності використання державного майна та конкурентоспроможності підприємства на міжнародних ринках
- Зменшення рівня виробничого травматизму та аварій, значне поліпшення умов праці
- Збільшення робочих місць та вирішення соціальних питань регіону
- забезпечення зростання надходжень до державного бюджету та цільових фондів

Місія та цінності ДП «МТП «Южний»

Місія ДП «МТП «Южний» полягає у забезпеченні умов безпечної і безперешкодної обробки великотоннажних суден і нарощуванні об’ємів та інтенсивності перевантажувальних робіт шляхом досягнення високого рівня технологічного і технічного оснащення відповідно сучасним вимогам міжнародної транспортної системи, наданні клієнтам максимального комплексу якісних послуг та задоволенні економічних і соціальних вимог трудового колективу і держави.

Спираючись на 35-річний досвід ДП «МТП «Южний» у створенні масштабних інфраструктурних проектів, колектив підприємства впроваджує сучасні та інноваційні технології з перевантаження вантажів, які відповідають вимогам споживачів.
Наші цінності:

1) професіоналізм – бути професіоналами в усьому, що робимо:
˗ формувати середовище, у якому люди можуть проявити свої здібності;
˗ постійно вдосконалювати свої знання та навички;
˗ встановлювати високі стандарти роботи та дотримуватися їх;
˗ впроваджувати чіткі вимоги виконавчої дисципліни;
˗ прагнути досягати визначних результатів при оптимальному використанні ресурсів;

2) орієнтація на клієнтів – щодня сприяти створенню найкращих умов для наших клієнтів спільно з ними, пропонуючи ефективні шляхи задоволення їхніх потреб:
˗ бути відкритими для наших клієнтів;
˗ бути уважними до потреб наших клієнтів, здатними їх передбачати та враховувати;
˗ бути готовими до змін заради задоволення потреб наших клієнтів;
˗ щодня прагнути до вдосконалення своїх процесів в інтересах наших клієнтів;

3) життя, здоров’я, екологія – найбільша цінність – людське життя:
˗ створювати безпечні умови праці;
˗ відчувати відповідальність за життя та здоров’я своє та тих, хто працює поряд з нами;
˗ прагнути здійснювати виробничі процеси з мінімальним впливом на довкілля – це наша відповідальність перед майбутнім поколінням;
˗ дбайливо використовувати природні ресурси;

4) лідерство – щоденно демонструвати лідерство незалежно від професії і посади, що обіймаємо:
˗ ставити перед собою амбітні цілі і досягати їх;
˗ проявляти ініціативу;
˗ приймати рішення і самостійно діяти у складних ситуаціях, брати на себе відповідальність за прийняті рішення;

5) командна робота – бути єдиною командою, розділяти спільні цілі і діяти в інтересах порту в цілому:
˗ для ефективної роботи потрібна злагоджена діяльність всієї команди та персональна відповідальність кожного за спільний результат;
˗ бути відкритим до співробітництва, допомагати колегам і підтримувати одне одного;
˗ прагнути підтримувати партнерську позицію при спілкуванні, з повагою ставитися до особистості іншої людини;
˗ бути уважними до точок зору оточуючих і відкритими до зворотного зв’язку від них.

Стратегічні напрями та цілі

Стратегічним напрямом діяльності ДП «МТП «Южний» є інтенсивний розвиток на територіях, що знаходяться у постійному користуванні підприємства, зокрема, будівництво нових виробничих потужностей як за рахунок власних коштів, так і з можливістю залучення коштів інвесторів.
Місія та стратегічний напрямок розвитку ДП «МТП «Южний» транслюються в дві ключові стратегічні цілі, для досягнення яких розроблені відповідні завдання:

1. Довести обсяг вантажопереробки у 2018 році до 18,0 млн. т.:
- будівництво нового спеціалізованого перевантажувального комплексу навалювальних вантажів;
- заміна застарілого перевантажувального обладнання;
- реконструкція та модернізація вугільно-рудного комплексу;
- збільшення обсягу вантажопереробки.

2. Забезпечити стійку конкурентну перевагу у обробці великотоннажних суден:
- реалізація проекту реконструкції морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів порту (розпочата портом, продовжує АМПУ)
- покращення внутрішньої логістики (реконструкція станції «Берегова»)