Стратегічний план розвитку на 2019-2023 роки та Інвестиційний план на 2019-2023 роки державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» затверджено 29 січня 2020 року Наказом № 25 Міністерства інфраструктури України.

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

Мета розробки стратегічного плану

Стратегічний план розвитку Державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» на 2019-2023 роки розроблений на основі Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 548, Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430 та Стратегічного плану розвитку морського транспорту на період до 2020 року, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 18.12.2015 № 542.

Реалізація Стратегічного плану ДП «МТП «Южний» на 2019-2023 роки забезпечить:
- збільшення обсягів перевалки вантажів;
- збільшення конкурентних переваг в обробці навалювальних вантажів;
- необхідну диференціацію послуг в умовах конкурентної боротьби за вантажопотоки;
- надійність роботи перевантажувального устаткування;
- підтримання умов безпеки та охорони праці на належному рівні.

Стратегічні напрями та цілі

Стратегічним напрямом діяльності ДП «МТП «Южний» є інтенсивний розвиток на власних територіях, зокрема, будівництво нових виробничих потужностей як за рахунок власних коштів, так і з можливістю залучення коштів інвесторів.

Стратегічний напрямок розвитку ДП «МТП «Южний» транслюється в п’яти ключових стратегічних цілях:

1. Довести обсяг вантажопереробки у 2025 році до 20,0 млн тонн.
2. Забезпечити стійкі конкурентні переваги в обробці великотоннажних суден.
3. Підвищити ефективність діяльності ДП «МТП «Южний».
4. Підвищити продуктивність праці та зберегти робочі місця.
5. Вдосконалити заходи з розвитку та кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури інформаційно-телекомунікаційної системи ДП «МТП «Южний».

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

Інвестиційний план ДП «МТП «Южний» на 2019-2023 роки сформовано на основі Стратегічного плану розвитку ДП «МТП «Южний» на середньостроковий період на 2019-2023 роки, а також аналізу технічного стану виробничих об’єктів та основних засобів.

Інвестиційним планом ДП «МТП «Южний» на 2019-2023 роки передбачена реалізація декількох масштабних інвестиційних проектів, а саме:

- будівництво залізничного вагового комплексу на нижньому майданчику ВРР-2;
- будівництво складу вантажів відкритого зберігання;
- будівництво критого складу вантажів підлогового зберігання (ВМТЗ);
- будівництво комплексу універсальних складів підлогового зберігання (РБУ);
- будівництво спеціалізованого перевантажувального комплексу імпортних навалювальних вантажів;
- реконструкція перевантажувального комплексу експортно-імпортних навалювальних вантажів;
- придбання перевантажувальної техніки.

Необхідність реалізації цих проектів зумовлена потребою зміцнення та розвитку конкурентних переваг серед українських портів і приватних операторів, а також метою зайняття лідируючих позицій підприємства у міжнародному сегменті ринку транспортних послуг.

Після реалізації вищенаведених проектів розвитку, ДП «МТП «Южний» буде спроможне забезпечити переробку існуючих та залучених вантажопотоків.

Стратегічний план ДП МТП Южний до 2023 року (завантажити)
Дата публікації: 22.10.2018